நோர்வே தமிழ்சங்கத்தின் சித்திரை விழா 2022 – நுழைவுச்சீட்டு விபரங்கள்

Posted by: admin Category: News Comments: 0

நோர்வே தமிழ்சங்கத்தின் சித்திரை விழா 2022 – நுழைவுச்சீட்டு விபரங்கள்

நோர்வே தமிழ்சங்கத்தின் சித்திரை விழா 23.04.22 சனிக்கிழமை 17.00 மணிக்கு Lillestrøm Kulturhus மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

நுழைவுச்சீட்டு விபரங்கள்:

அங்கத்தவர்களுக்கு: kr. 150,-
ஏனையோருக்கு: kr. 300,-

அங்கத்தவர்கள், Medlemskode இலக்கத்தினைப் பாவித்து உங்களுக்குரிய விலைக்கழிவினைப் பொற்றுக்கொள்ளலாம்.

Medlemskode for medlemmer: TS2022

https://www.norwaytamilsangam.com/ticket

முக்கிய குறிப்பு:
அங்கத்தவர்களுக்கான சிறப்புக் விலைக்கழிவு 31.03.2022 வரை மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.

கடந்த வருடங்களில் நீங்கள் தமிழ்ச் சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களாக இருந்திருப்பின், இவ்வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் 2022ம் ஆண்டுக்குரிய சந்தாப்பணத்திற்கான faktura, உங்களது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பட்டிருக்கும். அதில் உள்ள KID இலக்கத்தை வங்கியில் பதிவுசெய்து உங்கள் அங்கத்துவத்தை உறுதிசெய்துகொள்ளுங்கள். அல்லது எம்முடன் தொடர்புகொண்டால் faktura மீளவும் அனுப்பிவைக்கப்படும்.

நீங்கள் இதுவரை காலமும் அங்கத்தவராகப் பதிவுசெய்யாதிருந்தால், பின்வரும் இணையத்தளத்தில் உங்களது விபரங்களை பதிவுசெய்யுமிடத்து உங்களுக்குரிய kontingent faktura அனுப்பிவைக்கப்படும். https://www.norwaytamilsangam.com/member-register

அங்கத்துவம்பற்றிய மேலதிகக் கேள்விகள் இருப்பின், பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கத்துடன் தொடர்புகொள்ளவும்: 40055720

முக்கிய குறிப்பு.
ஒரு அங்கத்தவருக்கு ஒரு நுழைவுச்சீட்டு மட்டுமே.

அங்கத்துவம் இல்லாது பதிவு செய்யப்படும் நுழைவுச் சீட்டுக்கள் ரத்து செய்யப்படும்.

நுழைவுச் சீட்டினை பதிவு செய்யும் பொழுது உங்களது முழு பெயர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கமும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

Share this post