நோர்வே தமிழ் சங்கத்தின் 44வது சித்திரைப் புத்தாண்டு விழா- 2023