05.05.2019 அன்று நடைபெற்ற நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் 40 ஆண்டுவிழாவின் கருநாடக இசைப்போட்டிகளின் முடிவுகள்

Posted by: admin Category: News Comments: 0

05.05.2019 அன்று நடைபெற்ற நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் 40 ஆண்டுவிழாவின் கருநாடக இசைப்போட்டிகளின் முடிவுகள்

05.05.2019 அன்று நடைபெற்ற நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் 40 ஆண்டுவிழாவின் கருநாடக இசைப்போட்டிகளின் முடிவுகள்

முதலாமிடம் – அஞ்சனா ராஜகோபால்
இரண்டாமிடம் – ஸ்ரீமர்தினி நந்தா
மூன்றாமிடம் – பூஜா சுரேஸ்குமார்

Share this post