துருவேறும் கைவிலங்கு நூல் வெளியீடு

Posted by: admin Category: News Comments: 0

துருவேறும் கைவிலங்கு நூல் வெளியீடு

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில்

நூல் வெளியீடு துருவேறும் கைவிலங்கு

கடந்த 15 ஆண்டுகளாக
ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த
தமிழ் அரசியல் கைதி,
‘விவேகானந்தனூர் சதீஸ்’ அவர்களது கட்டுரைகள்.

காலம்: 19.03.2023 – ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 18.00 மணிக்கு
இடம் Fossumgård, Karl Fossums vei 1, 0984 Oslo

மேலதிக விபரங்களுக்கு: 40055720

Share this post