சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை

சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை

-116Days -19Hours -53Minutes -17Seconds

சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை.

காலம்: Høstferie (02 – 10. oktober 2021)

உங்களது பதிவுகளை கீழுள்ள இணையத்தளத்தில் மேற்கொள்ளலாம்.

klikk her

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி: 23.09.2021

-125Days -10Hours -53Minutes -17Seconds

கால சூழ்நிலை கருதி மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையான மாணவர்களே உள்வாங்கப்படுவார்கள்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு:
கலைப்பொறுப்பாளர்கள் : Ram 45 01 01 61 – Suren 41 30 63 38

Norway Tamil Sangam,
Stovner vel, Fjellstuveien 26, 0982 Oslo, Norway.
Ph: +47 46 77 35 35
Email: post@norwaytamilsangam.com

Share this post