சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை

Posted by: admin Category: Cultural, News Comments: 0

சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை

[wpdevart_countdown text_for_day=”Days” text_for_hour=”Hours” text_for_minut=”Minutes” text_for_second=”Seconds” countdown_end_type=”date” end_date=”02-10-2021 09:00″ start_time=”1575351685″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”left” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]

சுப்பர் சிங்கர் புகழ் புண்யாவுடனான குரலிசை, அரங்கவெளிப்பாட்டுப் பயிற்சிப்பட்டறை.

காலம்: Høstferie (02 – 10. oktober 2021)

உங்களது பதிவுகளை கீழுள்ள இணையத்தளத்தில் மேற்கொள்ளலாம்.

klikk her

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி:  23.09.2021

[wpdevart_countdown text_for_day=”Days” text_for_hour=”Hours” text_for_minut=”Minutes” text_for_second=”Seconds” countdown_end_type=”date” end_date=”23-09-2021 18:00″ start_time=”1575351685″ end_time=”0,1,1″ action_end_time=”hide” content_position=”left” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]

கால சூழ்நிலை கருதி மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையான மாணவர்களே உள்வாங்கப்படுவார்கள்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு:
கலைப்பொறுப்பாளர்கள் : Ram 45 01 01 61 – Suren 41 30 63 38

Norway Tamil Sangam,
Stovner vel, Fjellstuveien 26, 0982 Oslo, Norway.
Ph: +47 46 77 35 35
Email: post@norwaytamilsangam.com

Share this post