மாணிக்கவிழா நிகழ்வுகள்

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40ம் ஆண்டுக்கான முத்தமிழ் மாணிக்கவிழா – 2019

இவ்விழா 26/10 மற்றும் 27/10 ஆகிய சனி, ஞாயிறு இரண்டு தினங்களிலும் முறையே புதிய Utsikten மண்டபம், Lillestrøm Kulturhus ஆகிய இடங்களில் நடைபெறவுள்ளது. நிகழ்ச்சிகள் பேராசிரியர் மௌனகுருவின்...

Read more...

குறும்படத் திரையிடல்

குறும்படத் திரையிடல் குறும்படப் போட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஆறு குறும்படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன. குறும்படப் போட்டிக்கான நடுவர்களுடன் நீங்களும் பார்வையாளர்களாகப் பங்கேற்கலாம் திரையிடும் திகதி : 29. 09.2019 பிற்பகல் 6...

Read more...

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40ம் ஆண்டுக்கான முத்தமிழ் மாணிக்கவிழாபற்றிய அறிவித்தல்

இவ்விழா 26/10 மற்றும் 27/10 ஆகிய சனி, ஞாயிறு இரண்டு தினங்களிலும் முறையே புதிய Utsikten மண்டபம், Lillestrøm Kulturhus ஆகிய இடங்களில் நடைபெறவுள்ளது. நிகழ்ச்சிகள் பேராசிரியர் மௌனகுருவின்...

Read more...

சர்வதேச ரீதியாக நடத்தப்படும் குறும்படப்போட்டி

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 40வது ஆண்டு மாணிக்கவிழாவிற்கான சர்வதேச ரீதியாக நடத்தப்படும் குறும்படப்போட்டி

Read more...

மகிழ்தினம் / Beats & Treats 2019

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் 40வது ஆண்டின் மாணிக்க விழா ஞாபகார்த்த மகிழ்தினம் / Beats & Treats 2019 Date: 15.06.2019 Time: 16:30 Place: Utenfor Stovner Senter, 0985 Oslo.

Read more...

பரதநாட்டியம் தனிநடனம் (Solo) (சர்வதேசரீதியாக) – 2019

பரதநாட்டியம் தனிநடனம் (Solo) (சர்வதேசரீதியாக) – 2019 Date: 07/08-09-2019 Place: Frogner skole og kultursenter, Trondheimsvegen 362, 2016 Frogner, Norway

Read more...

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் நாடக எழுத்துருப்போட்டி – 2019

சர்வதேசரீதியில் நடைபெறும் நாடக எழுத்துருப்போட்டி – 2019 நாடக எழுத்துருப்பிரதி படைப்புகள் வந்து சேரவேண்டிய இறுதிநாள் 31.08.2019

Read more...