நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 39 ஆவது ஆண்டுவிழா: 27.10.2018

Posted by: admin Category: Cultural Comments: 0

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் 39 ஆவது ஆண்டுவிழா: 27.10.2018

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின்
39 ஆவது ஆண்டுவிழா: 27.10.2018

– விஜய் TV புகழ் கோபிநாத்தின் விவாதஅரங்கு.
– பாடகர் முகேஷ், சூர்முகி உடன் 
எம்மவர் இணைந்து நடாத்தும் இசை நிகழ்ச்சி.
– சீலன், சுகிர்தா உடனான நகைச்சுவை நாடகம்.
– நடனங்கள்.

காணத்தவறாதீர்கள்!

Share this post