40வது ஆண்டு நிறைவில் (2019) தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிகழ்வுகளுக்கான பாடகர் தெரிவு

Posted by: admin Category: Cultural Tags: Comments: 0

40வது ஆண்டு நிறைவில் (2019) தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிகழ்வுகளுக்கான பாடகர் தெரிவு

40வது ஆண்டு நிறைவில் (2019) தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிகழ்வுகளுக்கான  பாடகர் தெரிவு.
Karaoke பின்னணி இசையுடன் நடைபெறும் இந்நிகழ்வில் இருந்து துறைசார் நடுவர்களால் பாடகர்கள் தெரிவுசெய்யப் படுவார்கள்.

இடம் : Rommen Scene
காலம்: 15.12.2018
நேரம்: மதியம் 12 மணி

 
வயதெல்லை 8 வயது
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 10.12.2018

விண்ணப்ப படிவங்களை சங்கத்தின் முகநூல் மற்றும் இணையத்தளம் ஆகியவற்றில்  Online இல் பதிவு செய்யலாம் 

https://goo.gl/forms/HLfED0KYsdBYWKgy1

மேலதிக விபரங்களுக்கு
40249494 / 99858999

Share this post