ஆழிப்பேரலையின் 15ஆவது ஆண்டு நினைவுநாள்


ஆழிப்பேரலையின் 15ஆவது ஆண்டு நினைவுநாள்

ஆழிப்பேரலையின் 15ஆவது ஆண்டு நினைவுநாள்

திகதி: 26.12.2019
நேரம்: மாலை 15.00
இடம்: Verdenshuset (Haugenstua)

அனைவரையும் உரிமையுடன் அழைக்கிறோம்.

Share this post