நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் பட்மின்டன் பயிற்சிகளை பின்வரும் நாட்களில் நடத்திவருகிறது

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் பட்மின்டன் பயிற்சிகளை பின்வரும் நாட்களில் நடத்திவருகிறது

நோர்வே தமிழ்ச்சங்கம் பட்மின்டன் பயிற்சிகளை பின்வரும் நாட்களில் நடத்திவருகிறது.

திங்கட்கிழமை – 20.00 – 22.30 – Ellingsrudhallen
செவ்வாய்க்கிழமை – 20.00 – 22.30 – Ellingsrudhallen
வெள்ளிக்கிழமை – 19.30 – 22.00 Linderudhallen

இளையோருக்கு trener உடனான பயிற்சிகள் நடைபெறுகின்றன.

மேலதிக விபரங்களுக்கு 99 56 81 20 அல்லது 46 77 35 35

Share this post