மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 2019


மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 2019

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கம் கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வருடாந்தம் மெய்வல்லுநர்ப்போட்டிகளை நடாத்திவருகிறது. இவ்வாண்டும் 17-08-2019 சனிக்கிழமை காலை 09.00 மணி தொடக்கம் மாலை 18.00 மணிவரையும் Skedsmo kommune இல் அமைந்திருக்கும் Romerike Friidrettsstadion மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

Date: 17-08-2019

Place: Romerike Friidrettsstadion

Share this post