அங்கத்தவர்கள் தம்மிடம் உள்ள பழைய புகைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்யவும்

[caldera_form id=”CF5d77221d4512f”]

நோர்வே தமிழ் சங்கத்தின் பழைய தகவல்கள் மதும் புகைப்படங்கள் மதுரம் வேறு தரவுகள் என்பவற்றை இங்கு register செய்யவும். பெயர், படத்தின் உள்ளடக்கம், படத்தினை பதிவேற்றுவதற்கான இணைப்பு மூலமாக எமக்கு அனுப்பி வைக்கவும் மேலும் வேறு தொடர்புகளுக்கு எமது மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி ஊடாக தொடர்பு கொள்ளவும்

Address: Norway Tamil Sangam,
Stovner vel,
Fjellstuveien 26, 0982 Oslo, Norway.
Phone: +47 46 77 35 35
Email: post@norwaytamilsangam.com tamilsangam.norge@gmail.com
Web: www.Norwaytamilsangam.com